För att logga in i applikationen måste du vara en registrerad kund i Ideation-plattformen. Vänligen kontakta oss för för en demo, bli registrerad och upplev dess fördelar!

OK

ideation platform | förbättra innovationen | nära samarbete | maximera motivationen | skapa kommunikation

Allt börjar med en idé! | Skapa en kultur av innovation inom ditt företag | Samla och inkubera idéer | Skapa en dynamisk värdehöjande arbetsplats | Bygg expertisgrupper inom dedikerade ämnen

MER

FÖRDELAR

förbättra innovationen

Skapa en kultur av innovation inom ditt företag då innovation handlar om styrkan från många!

nära samarbete

Samla och inkubera idéer rörande
särskilda utmaningar eller ämnen
som supporteras av specialister på
olika nivåer och platser!

maximera motivationen

Skapa en dynamisk värdehöjande arbetsplats genom att identifiera styrkor eller svagheter och vänd dem till möjligheter!

skapa kommunikation

Bygg expertisgrupper inom dedikerade ämnen för att förbättra existerande erfarenheter och verksamheter!

VIDEO

Skapa kampanjer rörande specifika utmaningar eller frågor som måste lösas.